יוסקה אפרתי

יוסקה אפרתי

יוסקה נולד ב-ב' טבת תרפ"ב, 2.1.1922 בפוזנן שבפולין למשפחה ציונית וחילונית. בשנת 1935 עלה לארץ עם משפחתו. בגיל 18 הגיע יוסקה למשמר העמק בקיבוץ מלא תפקידים רבים – היה סדרן עבודה,מרכז פלחה, מרכז משק והקדיש מאמצים לביסוסו הכלכלי של הקיבוץ. הוא גם יצא למלא תפקידים מחוץ לקיבוץ: היה מלווה משקי ומדריך בכרמיה בשנים 1960-1961, ריכז קורסים של פעילי משק במדרשת רופין בשנים 1969-1971. ומלא תפקיד במערכת הביטחון כסגנו של שמעון אבידן בשנים 1975-1977. עם פרישתו מהעבודה והחיים הציבוריים בגיל 70 החל יוסקה לעסוק בתכשיטנות וניגזרות מתכת בהם באו לביטוי כשרונותיו האומנותיים יוסקה נפטר ב-ג' בשבט התשס"ו, 1.2.2006. בן 84 היה במותו.
© התמונות שבאתר מוגנות בהתאם לחוק זכויות יוצרים. אין להעתיקן בכל צורה שהיא. שימוש מסחרי מכל סוג בתמונות מהאתר, אסור בהחלט.          דפנה דורון | טיפול בעזבונות ואוספי אמנות  Tivonet